Zmiana w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Szanowni Uczestnicy.

Informuję, że wychodząc w stronę Państwa oczekiwań dotyczących katalogu kosztów kwalifikowalnych możliwych do ponoszenia w ramach naszego Projektu, w dniu dzisiejszym wprowadzone zostały zmiany do „Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”.

Zmiany dotyczyły:

  • rozszerzenia katalogu kosztów kwalifikowalnych
  • wskazania zamkniętego katalogu kosztów niekwalifikowalnych
  • zmianie w sposobie zabezpieczania Umowy przez Uczestników.

Załączniki do Regulaminu nie uległy zmianie.

Przypominamy także o tym, że Państwa dokumenty przyjmowane będą w dniach od 19 kwietnia 2017 r do dnia 28 kwietnia 2017 r do godziny 15:00.

W przypadku wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

Jednocześnie przypominamy, że Biuro Projektu w Rzeszowie w dniu 14.04.2017 r będzie nieczynne.

 

UWAGA: W wyniku analizy dokumentu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nastąpiła jego zamiana. Zamieniony dokument zawiera następujące zmiany:

Usunięty został zapis (wymóg):

  • sprzedający środek trwały potwierdza w deklaracji, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony z pomocy krajowej lub wspólnotowej;

Usunięty został zapis (możliwość wsparcia tego wydatku):

  • koszty szkoleń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą zakończone uzyskaniem licencji, certyfikatu, itp. – maksymalnie do 10% wartości wnioskowanej dotacji;

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz