Zapytanie ofertowe na wynajem sal.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. ogłosiła zapytanie ofertowe na wynajem sal szkoleniowych i doradczych do realizowanego projektu.

Zamawiający udziela zamówienia w następujących częściach:

CZĘŚĆ 1)
ZAJĘCIA GRUPOWE – SALA SZKOLENIOWA NA 16 OSÓB + TRENER – (DO 240 GODZ. ZEGAROWYCH)
Miejsce realizacji usługi:
Województwo podkarpackie
Szkolenie dla 6 grup – 5 dni * 8 godzin = 240 godzin

Prawdopodobne miejsca prowadzenia szkoleń:
Rzeszów – (szkolenie dla 4-5 grup – 5 dni * 8 godzin = 160 godzin),
Jasło – (szkolenie dla 1-2 grup – 5 dni * 8 godzin = 80 godzin).

Wytyczne realizacji dot. części 1:
Wykonawca musi zapewnić:
– co najmniej 1 salę szkoleniową w Rzeszowie
i/lub
– co najmniej 1 salę szkoleniową w Jaśle
i/lub
– co najmniej 1 sali szkoleniowej w innej miejscowości województwa podkarpackiego

CZĘŚĆ 2) INDYWIDUALNEGO DORADZTWA – SALA NA 2 OSOBY (DO 760 GODZ.)
Miejsce realizacji usługi:
Województwo podkarpackie
760 godzin – 5 sal po ok. 152 godziny na salę

Prawdopodobne miejsca prowadzenia doradztwa indywidualnego:
Rzeszów – (520 godzin – 3 sale po ok 173 godz. na sale),
Jasło – (240 godzin – 2 sale po ok. 120 godz. na sale).

Wykonawca musi zapewnić co najmniej:
– co najmniej 1 salę na spotkania indywidualne w Rzeszowie
i/lub
– co najmniej 1 salę na spotkania indywidualne w Jaśle
i/lub
– co najmniej 1 salę na spotkania indywidualne w innej miejscowości województwa podkarpackiego

Termin składania ofert: do dnia 01-03-2017 do godziny 9:00

Szczegóły zapytania znajdą Państwo w tym miejscu: ZAPYTANIE

 

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz