Wyniki postępowania nr 01/PEN/MF/2017

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji usługi wybrany został następujący Wykonawca, zgodnie z Warunkami ustalonymi w zapytaniu:

J&E Consulting – Szkolenia – Doradztwo – Usługi Marcin Przeworski, 71-298 Szczecin, ul. Hubala 2a/6, cena za godzinę 120 zł, ilość uzyskanych punktów – 93 punkty.

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz