Świadczenie usług na stanowisku eksperta Komisji Oceny Wniosków.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że rozpoczynamy procedurę zapytania cenowego – ustalenie szacunkowej wartości zamówienia – rozeznanie rynku na świadczenie usług na stanowisku eksperta Komisji Oceny Wniosków odpowiedzialnego za ocenę merytoryczną maksymalnie 95 wniosków złożonych w ramach wsparcia finansowego i pomostowego podstawowego wraz z załącznikami.
Szczegóły postępowania znajdą Państwo w załącznikach do niniejszej informacji.

Odpowiedzi od osób zainteresowanych współpracą zbieramy, w formie opisanej w Zapytaniu do dnia 19 kwietnia 2017 r do godziny 12:00.

Dokumenty do pobrania

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz