Składanie wniosków o wsparcie finansowe.

Szanowni Państwo.

Przypominamy, że od dnia 19 kwietnia 2017 r trwa nabór wniosków o wsparcie finansowe w Projekcie dla Uczestników. Nabór zostanie zakończony w dniu 28 kwietnia 2017 r o godzinie 15:00.

Wszelkie informacje o naborze zawarte są w TEJ aktualności.

Celem usprawnienia procesu przyjmowania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym biznesplanem) oraz wniosku o wsparcie pomostowe prosimy aby przybyć do biura projektu z kompletnym wnioskiem. Dokumenty powinny być uporządkowane, trwale spięte (w skoroszycie z europerforacją). Zależy nam na sprawnej obsłudze i uniknięciu tworzenia się kolejek.

Proszę pamiętać, że każdy Uczestnik projektu składa:

  1. Wersję papierową wniosku o przyznanie wsparcia finansowego wraz z kompletem załączników w tym z biznesplanem. Wersja papierowa powinna być złożona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały). Oznacza to, że nie tylko biznesplan powinien być w dwóch egzemplarzach, ale także wniosek i pozostałe załączniki.
  2. Wersję elektroniczną wniosku o przyznanie wsparcia finansowego wraz z kompletem załączników w tym biznesplanem na płycie CD. Płyta (nie koperta!) powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem i numerem ID nadanym na etapie rekrutacji.
  3. Wersję papierową wniosku o finansowe wsparcie pomostowe wraz z kompletem załączników. Wersja papierowa powinna być złożona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały).
  4. Wersję elektroniczną wniosku o finansowe wsparcie pomostowe wraz z kompletem załączników na płycie CD.

 

Dokumentacja musi posiadać logotypy, wniosek oraz załączniki muszą być parafowane na każdej stronie, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Wersja papierowa musi być tożsama z wersją elektroniczną.

Dla ułatwienia procesu składania dokumentów do niniejszej wiadomości załączamy przykładowy wzór oświadczenia o zgodności wersji elektronicznej i papierowej dokumentów złożonych przez Uczestnika.

Dokumenty do pobrania

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz