OSTATECZNE WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, zgodnie z przyjętym terminarzem Komisja Oceny Wniosków zakończyła proces oceny wniosków skierowanych do ponownej oceny w wyniku zastosowania procedury odwoławczej. 

Zgodnie z Regulaminem  Komisja Oceny Wniosków sporządziła ostateczną listę rankingową wniosków o wsparcie finansowe i pomostowe w podziale na:

a) wnioski zaakceptowane do realizacji, (wnioski 1 – 77);
b) wnioski rezerwowe;
c) wnioski negatywnie ocenione (odrzucone)].

Przypominamy, że zgodnie z paragrafem 12 punkt 7 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”  powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Uczestnicy, którzy znaleźli się na liście wniosków rezerwowych będą mieli szansę na otrzymanie wsparcia finansowego oraz pomostowego w przypadku gdy:

a) Uczestnik z listy wniosków zaakceptowanych do realizacji nie podpisze Umowy,

b) w wyniku podpisanych umów pozostaną środki finansowe umożliwiające na zawarcie kolejnej Umowy.

Jednocześnie informujemy, że w najbliższych dniach otrzymają Państwo pisemną (mail oraz list polecony) informację o zakończonym procesie oceny wniosków jak również zostaną Państwo poinformowani o terminie i sposobie zawarcia umowy.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu w dni robocze w godzinach od 09:00 do 15:00.

Dokumenty do pobrania

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz