Logo firmy ZGD Sp. z o.o. beneficjenta projektu

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. jest liderem w branży konsultingowej w województwie zachodniopomorskim. Posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych i Rejestru Agencji Zatrudnienia. Ponadto jest akademią VCC, co oznacza, że prowadzi certyfikowane kursy pozwalające na zdobycie nowego zawodu.

Więcej informacji na stronie: www.zgd.com.pl

Zachodniopomorska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości, Ekologii i Nauki prowadzi działalność, która obejmują m.in. działania w zakresie zwalczania bezrobocia i aktywizacji zawodowej mieszkańców, świadczenia doradztwa dostosowanego do potrzeb przedsiębiorczości i aktywności społecznej danej grupy, promowanie innowacyjnego podejścia do edukacji, a także wdrażanie nowych technologii.

Więcej informacji na stronie: fundacjapen.org