Informacje organizacyjne.

W związku z licznymi zapytaniami w tej kwestii informujemy, że harmonogram działania w projekcie wygląda następująco (planowany):

  • do końca kwietnia (28.04.2017 r) Uczestnicy składają swoje biznes-plany oraz wnioski o wsparcie pomostowe zgodnie z przyjętym w projekcie regulaminem;
  • w maju trwać będzie ocena złożonych dokumentów, procedura odwoławcza oraz ustalona zostanie ostateczna lista Uczestników, którzy otrzymają środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  • Podpisanie umów z Państwem nastąpi na koniec maja, początek czerwca – Państwa działalność gospodarcza rozpocznie się według planów w dniu 1 czerwca 2017 r.

Wielu z Uczestników zainteresowanych jest zwrotem środków za dojazdy na szkolenia. Przypominamy, że zwrot środków za dojazdy dotyczy jedynie tych osób, których odległość zamieszkania od miejsca szkolenia przekracza 50 km. Ponadto zwrot kosztów dotyczy jedynie dojazdu na szkolenia (nie obejmuje kosztów dojazdów na doradztwo indywidualne). Potrzebną Państwu dokumentację (Regulamin wraz z załącznikami) zamieszczamy poniżej w formie pdf. Informacji dodatkowych udzielają pracownicy Biura Projektu.

Jednocześnie informujemy, że z przyczyn organizacyjnych BIURO PROJEKTU w dniu 14 kwietnia 2017 r będzie NIECZYNNE.

Dokumenty do pobrania

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz