DOKUMENTY DO POBRANIA

DOKUMENTY REKRUTACYJNE


 1. Regulamin rekrutacji – podkarpackie
 2. Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny
 3. Załącznik 1A do Formularza rekrutacyjnego
 4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego
 5. Załącznik nr 3 – Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjny
 6. Załącznik nr 4 – Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego
 7. Załącznik nr 5 – Karta oceny doradcy zawodowego
 8. Załącznik nr 5 A – Indywidualny program wsparcia dla uczestnika projektu
 9. Oświadczenie dla osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP

WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE


 1. Załącznik nr 6 – Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
 2. Załącznik nr 6 A – Oświadczenie uczestnika projektu

WSPARCIE FINANSOWE


 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rowój przedsiębiorczości
 2. Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
 3. Załącznik nr 2 - Wzór biznesplanu- aktualizacja 27.03
 4. Załącznik nr 3 – Wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego
 5. Załącznik nr 4 – Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego – finansowego
 6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o pomocy de minimis
 7. Załącznik nr 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 8. Załącznik nr 7 – Oświadczenie PESEL
 9. Załącznik nr 8 – Deklaracja poufności
 10. Załącznik nr 9 – Karta Oceny Formalnej
 11. Załącznik nr 10 – Karta Oceny Merytorycznej
 12. Załącznik nr 11 – Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego
 13. Załącznik nr 12 – Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego
 14. Umowa na świadczenie specjalistycznych usług szkoleniowo-doradczych
 15. Wymogi wzgledem poręczyciela