DODATKOWE DORADZTWO SPECJALISTYCZNE!

Szanowni Uczestnicy.

Z przyjemnością informuję, że Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wyraził zgodę na przesunięcie środków z oszczędności na możliwość przeprowadzenia dla Was dodatkowych godzin specjalistycznych usług doradczych.

Wielu spośród Państwa zwracało uwagę na problem związany z wchodzącą w życie ustawą o RODO.

RODO jest to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wydane przez Parlament Europejski i Radę UE z 2016 roku dotyczące ochrony danych osób fizycznych odnośnie przetwarzania danych osobowych. Rozporządzenie weszło w życie 17 maja 2016 roku, natomiast w Polsce zacznie obowiązywać 25 maja 2018 roku wszystkich tych, którzy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przetwarzają dane osobowe.

W związku z powyższym nasi doradcy chętnie spotkają się z Państwem w tym zakresie.

Oczywiście nadal możecie Państwo prosić o wsparcie w takich zakresach, jak: prowadzenie działalności, marketing i pozyskiwanie klientów, prawo i inne – zgodnie z Państwa życzeniem.

Bardzo proszę zgłaszać swoje zapotrzebowanie w tym zakresie do Biura Projektu.

 

Na przeprowadzenie doradztwa pozostanie nam miesiąc maj, a ilość dodatkowych godzin jest ograniczona, więc zachęcamy Państwa do szybkiego kontaktu w tej sprawie!

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz